Sukelyas Lancashire Heelers

Since 1998

Tot nu toe hebben we vier nestjes gehad. Het eerste was in 2000 met Marple en Hastings. Uit dat nestje stamde Bangle nog, die vrij kort voor haar 17e verjaardag overleed.

Van Lynne en James kregen we in oktober 2013 een nestje van 8 pups, waarvan Calli is gebleven.

Van Abby en James kregen we een nestje van 5, ook in oktober 2013. Hoewel Daisy oorspronkelijk bleef, hebben we voor haar een beter adres gevonden.

In oktober 2017 kreeg Calli een nestje met vijf reutjes en één teefje. De pups uit dit E-nest zijn allemaal heel goed terechtgekomen. Twee reutjes zijn naar Duitsland verhuisd, en het teefje Aina (Sukelyas Eeyore) is naar Zweden gegaan.

Till now we had 4 litters. The first litter was back as far as in 2000, out of Marple and Hastings. From this litter Bangle originated. She passed away shortly before she could celebrate her 17th birthday. 

From Lynne and James, we had a litter of 8 in October 2013, from which Calli stayed with us.

Abby and James surprised us with a litter of 5, also in October 2013. Although Daisy stayed, we later found her a better home.

In February 2017 Calli had her first litter with five dogs and one bitch. The puppies from this E-litter now have great homes. Two dogs moved to germany, the bitch Aina (Sukelyas Eeyore) moved to Sweden.

Op de kampioenschapsclubmatch van 23 september 2017 ontving ik de Light of the Future Trophy, die beschikbaar werd gesteld door Thérèse Löf van Axa's kennel in Zweden. Het was een eerbetoon aan de beste fokker van Nederland, gebaseerd op de aanwezige honden op de KCM. Dus met Daisy, Calli, Eddie en Eager aan mijn zijde werd ik met deze eer beladen.... Dank je wel Pamela Runderkamp en Thérèse.